Ημέρα: 17 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων απαιτείται άμεση ενημέρωση της πληροφοριακής πλατφόρμας myschool με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (mail) των κηδεμόνων των μαθητών, προκειμένου να διευκολυνθούν τα προγράμματα τηλεκπαίδευσης. Παρακαλούνται οι γονείς /κηδεμόνες των μαθητών   να συμπληρώσουν τη φόρμα μe τα στοιχεία του μαθητή/τριας ( mail επικοινωνίας, Επώνυμο,

Περισσότερα