ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Το τηλέφωνο του σχολείου μας λόγω  βλάβης του δικτύου δε λειτουργεί προσωρινά. Η βλάβη οφείλεται καθαρά στον πάροχο και όχι στο σχολείο. Όσοι γονείς και μαθητές ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο: https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=8765