Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας στο εξής και για την υπόλοιπη σχολική χρονιά θα διαθέτει Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο, μέλη Σ.Δ.Ε.Υ. (Σχολικών Δικτύων Εκαπιδευτικής Υποστήριξης), οι οποίοι θα βρίσκονται στο χώρο για την ημέρα Τρίτη από τις 08:15 μέχρι τις 12:30, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο του σχολείου. Κύριους στόχους της παρουσίας τους θα αποτελέσουν η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η ενημέρωση, η συμβουλευτική καθοδήγηση, η αξιολόγηση και η διασύνδεση με φορείς του Δημοσίου.