Μετάβαση στο Γυμνάσιο

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα (για 1 ώρα) και εντός μαθήματος,έρχεται Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός με πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα έχουν συναντήσεις και με την Έκτη(Στ΄) τάξη.         Με θέμα : <<Μετάβαση στο Γυμνάσιο>> .  Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.  Το σχολείο μας στηρίζει το θεσμό.                       Ίλιον 12/3/15         Παναγιώτης Λάιος