Καλή σχολική χρονιά!

Την Παρασκευή, 11/9/2015 στις 8.10π.μ. θα πραγματοποιηθεί αγιασμός στο σχολείο μας για την σχολική χρονιά 2015-2016. Οι μαθητές μετά τον αγιασμό θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία. Τα παιδιά θα σχολάσουν στις 10.00π.μ.