Ευρωπαϊκό έργο: «Look at life confidently with First Aid”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Look at life confidently with First Aid” το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος E-twinning με την συμμετοχή 13 εταίρων :10 Τουρκία,2 Ελλάδα,1 Ρουμανία. Το πρόγραμμα, το οποίο είχε διάρκεια 5 μήνες (Φεβρουάριος διαβάστε περισσότερα