Μήνας: Νοεμβρίου 2016

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/11/2016 ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 8:10 Π.Μ.  KAI ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 10:00 Π.Μ.