Εγγραφές μαθητών/τριών Α΄τάξης σχ. έτους 2024-2025

            Σας  ενημερώνουμε  ότι οι εγγραφές των μαθητών Α΄τάξης για το σχολικό έτος 2024-25 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την  Φ.6/ 21383/Δ1/28-02-24   από 01 έως 20 Μαρτίου 2024 . Επισημαίνεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 2024-25 θα φοιτήσουν οι γεννηθέντες από διαβάστε περισσότερα