ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 1566/85 Λειτουργία Σχολείου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον νόμο N_1566_1985

ΠΔ 201 Λειτουργία Σχολείου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 201