Πολιτιστικό πρόγραμμα(eTwinning) – Travelling through tradition

The students of the 3rd grade (2014-2015) with their teacher Xirogianni Alexandra take part in the european program of etwinning exchanging ideas with POLAND AND ROMANIA. Οι μαθητές του τμήματος Γ 1 (2014-2015) με τη δασκάλα τους Ξηρογιάννη Αλεξάνδρα συμμετέχουν διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ …. με τον κύριο ΚΟΚ

Οι μαθητές της Γ1 τάξης 2014-2015 μαζί με τη δασκάλα τους Ξηρογιάννη Αλεξάνδρα ανταλλάσουν τις απόψεις τους με σχολεία των Χανίων και της Ν. Φιλαδέλφειας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος etwinning όσον αφορά την κυκλοφοριακή αγωγή.   Στις 2/3/2015 οι διαβάστε περισσότερα

Many species of animals are dying. Help them E-Twinning Environmental Programme

Our students with their English teacher Tsampoukou Evi collaborated with students from 7 different countries(Romania, Turkey, Bulgaria, Lithuania, Poland, Spain, Slovakia) and exchanged ideas. The topic was to present 3 endangered species of our country. Οι μαθητές του τμήματος Ε2(2014-2015) διαβάστε περισσότερα