Έλεγχοι προόδου Β’ Τριμήνου

Την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:15  θα επιδοθούν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού μας σχολείου οι έλεγχοι προόδου για το Β΄ Τρίμηνο.