Έλεγχοι προόδου

Οι έλεγχοι προόδου θα δοθούν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 από 8:10-10:00π.μ.

Παρακαλούμε, όπως οι μαθητές να συνοδεύονται και να εποπτεύονται από τους γονείς τους και τους κηδεμόνες τους καθ?όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολικό χώρο.