Μαθήματα Υπολογιστών

Σας πληροφορούμε ότι στο σχολείο μας θα λειτουργήσει ξανά ( από 15/5/2017) πρόγραμμα εκμάθησης Υπολογιστών επιπέδου Β1.  Το πρόγραμμα είναι μόνο για δασκάλους. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κ. Αρχοντίδη Θεόδωρο για την οργάνωση του προγράμματος. Οι αιτήσεις μέχρι Πέμπτη 6/4/2017.

Ο Δ/ντής Παναγιώτης Λάιος