Λειτουργία Σχολής Γονέων στο πλαίσιο του σχολείου

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων, ως αναγνωρισμένος θεσμός εκπαίδευσης γονέων προτίθεται να πραγματοποιήσει για πρώτη χρονιά, ομάδες γονέων, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου.

Το «επάγγελμα» του γονέα δεν θα μπορούσε να βασιστεί στον αυτοσχεδιασμό. Ο γονέας χρειάζεται να ενημερώνεται για τα νέα κοινωνικά και αναπτυξιακά δεδομένα που συνεχώς προκύπτουν.

Αυτός είναι και ο σκοπός των Σχολών Γονέων:

  • Η ενημέρωση και
  • Η διαμόρφωση- διαφοροποίηση.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής των γονέων στις ομάδες, οι οποίες τους παρέχουν σημαντική πληροφόρηση σε θέματα οικογενειακής ψυχολογίας και μέσω αλληλεπίδρασης των μελών οι γονείς ανατροφοδοτούνται δημιουργικά, επικοινωνούν ποιοτικά, εξελίσσονται και διαφοροποιούνται ουσιαστικά.

Οι ομάδες γονέων αποτελούνται από 8-12 μέλη, πραγματοποιούνται κάθε 15 μέρες και η ατομική συμμετοχή ανέρχεται στα 15 ευρώ το μήνα. Η έναρξη των ομάδων γίνεται τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Μάιο.

Συντονίστρια και Επιστημονικά υπεύθυνη των ομάδων-γονέων στα σχολεία του Περιστερίου, είναι η επιστημονική συνεργάτης του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων – Κοινωνική Λειτιουργός – Οικογενειακή σύμβουλος, σύμβουλος ζεύγους – παιδιών και εφήβων, κα. Μπαντούνα Χαρά.

 Για οποιαδήποτε ενημέρωση για τη συμμετοχή σας, διευκρίνιση ή ραντεβού επικοινωνήστε με την αρμόδια του προγράμματος στο τηλέφωνο 6936175760 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση harabantouna@gmail.com

Με εκτίμηση,

Χαρά Μπαντούνα

Κοινωνική Λειτουργός.