Εγγραφές μαθητών/τριών Α΄τάξης σχ. έτους 2024-2025


            Σας  ενημερώνουμε  ότι οι εγγραφές των μαθητών Α΄τάξης για το σχολικό έτος 2024-25 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την  Φ.6/ 21383/Δ1/28-02-24   από 01 έως 20 Μαρτίου 2024 . Επισημαίνεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 2024-25 θα φοιτήσουν οι γεννηθέντες από 1-1-2018 έως 31-12-2018

            Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ.7 του ΠΔ 79/2017 όπως τροποποιήθηκε  με το αρ. 44 του Ν.4777/2021  είναι τα εξής:

Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Θα αναζητηθεί από το σχολείο  μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του Γονέα.

Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.                                 

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  ( θα προσκομιστεί έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ).

Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή ότι ανήκει στα όρια της σχολικής περιφέρειας ( αρ. 5, ΠΔ 79/2017).

Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο Δημοτικό η οποία χορηγείται από το σχολείο.

            Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά στο σχολείο και στις ώρες: 08:00-09:30 και 12:00-13:15 κατόπιν ραντεβού, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση του σχολείου ( τηλ. 2102611930 ).

Ο Διευθυντής του σχολείου

Βαγενάς Δημήτριος