Ανοικτά Σχολεία

Μετά από πληροφόρηση από την Δ/νση Πρ. Εκπ.  Γ΄Αθήνας , αύριο Τετάρτη 11/1/2017 τα σχολεία του Ιλίου θα λειτουργήσουν κανονικά. Ο Δ/ντής  Παναγιώτης Λάιος