Ευτυχισμένη Ημέρα eTwinning

(9 Μαΐου Happy Day eTwinning)Το eTwinning είναι μια κοινότητα για σχολεία στην Ευρώπη. Είναι μιαΕυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικέςΕυρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά,κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.Πλησιάζουμε στο τέλος του προγράμματος e-Twinning «Δείτε τη ζωή μεσιγουριά διαβάστε περισσότερα