Ευτυχισμένη Ημέρα eTwinning


(9 Μαΐου Happy Day eTwinning)
Το eTwinning είναι μια κοινότητα για σχολεία στην Ευρώπη. Είναι μια
Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές
Ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Πλησιάζουμε στο τέλος του προγράμματος e-Twinning «Δείτε τη ζωή με
σιγουριά με τις πρώτες βοήθειες», το οποίο πραγματοποιούμε από τον
Φεβρουάριο με το τμήμα Ε1 του σχολείου μας και τις εκπαιδευτικούς
Εύη Τσαμπούκου και Λιακοπούλου Βασιλική.
Γιορτάσαμε την 9η Μαΐου Ημέρα eTwinning στο σχολείο μας με
διάφορες εκδηλώσεις.