Επιμορφωτικές συναντήσεις

Ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Γ. Γιαννούλης έχει προγραμματίσει επιμορφωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Την ημέρα εκείνη οι μαθητές δεν θα έχουν μάθημα και δεν θα έλθουν στο σχολείο. Το πρόγραμμα  είναι το εξής.

Δευτέρα          13/3/2017           Α΄  τάξη

Τετάρτη          15/3/2017           Στ΄τάξη

Δευτέρα          20/3/2017          Γ΄   τάξη

Τρίτη                4/4/2017           Β΄ τάξη

Δευτέρα          27/3/2017           Δ΄  τάξη

Πέμπτη           30/3/2017           Ε΄  τάξη