ανακυκλωση

Τι παίζει για την ανακύκλωση;

Την Πέμπτη 18/5/2017 και την Παρασκευή 19/5/2017 είχαμε την ευκαιρία  στον χώρο του σχολείου μας να παρακολουθήσουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα για την Ανακύκλωση με τίτλο :<<Αλλάζοντας συμπεριφορές.Σχολεία για ανακύκλωση>>. Το πρόγραμμα το παρουσίασε η ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.  Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.   Οι μαθητές μας το παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και αποκόμισαν πολλές χρήσιμες γνώσεις αλλά και επιβεβαίωσαν αυτά που ήξεραν.    O Δ/ντής  Παναγιώτης Λάιος