ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 

 

Την Τετάρτη   11/9/2019 στις 8:15 π.μ θα  πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στο σχολείο μας.                  Οι μαθητές θα αποχωρήσουν μετά τη λήξη   του αγιασμού από το σχολείο με   αποκλειστική ευθύνη των γονέων  – κηδεμόνων  τους, εκτός από τους μαθητές και τους γονείς   της Α’ τάξης.

Την Πέμπτη 12/9/2019 το σχολείο θα  λειτουργήσει κανονικά και οι μαθητές θα  σχολάσουν όλοι στις 13:15 μ.μ., εκτός από τους   μαθητές που θα παραμείνουν στο Ολοήμερο.

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΙΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΝΑ