Αριθμός μητρώου των μαθητών

Με βάση τις οδηγίες, που πρέπει να διαβάσετε οι γονείς για να εγγραφούν οι μαθητές στο σχολικό δίκτυο, τον αριθμό μητρώου τον βρίσκετε από παλιό έλεγχο ή αποδεικτικό απόλυσης των μαθητών.