ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

 • Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες.
 • Οι παρακάτω κανόνες έχουν σκοπό να βοηθήσουν όλους μας ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο μας να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής.

Κοινός στόχος στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών αλλά και η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

Η φοίτηση των μαθητών

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων (8.15) Η άφιξη  των  μαθητών  το  πρωί  γίνεται  από  τις  8:00  ως  τις  8:15  από  την  είσοδο του  σχολείου στην  οδό  Θερσίτου.
 • Οι μαθητές  όλων των τάξεων   αποχωρούν  το  μεσημέρι  από  την  είσοδο της  οδού  Θερσίτου.
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης και τη Διευθύντρια.
 • Σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνεται η Διευθύντρια του σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η
 • συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’, Δ΄ τάξεων.

    Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή η Διευθύντρια.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

       Γονείς – κηδεμόνες

 • Οι υπεύθυνοι  εκπαιδευτικοί  των  τάξεων  θα  ενημερώσουν  τους  μαθητές  της  τάξης  τους  για  τον  τρόπο  επικοινωνίας  με  τους  γονείς.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη Διευθύντρια κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Το τηλέφωνο του σχολείου (2102611930) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – οικογένειας  με κοινό στόχο την πρόοδο των μαθητών.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία σας και σας ευχόμαστε προπαντός υγεία και μια καλή και δημιουργική Σχολική Χρονιά.

Σύλλογος  Διδασκόντων  2ου  Δημοτικού  Σχολείου  Ιλίου