Εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού

21η Μαρτίου ? Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού

Η 21η Μαρτίου είναι η Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και την εκπαίδευση. H Ημέρα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για να επικαιροποιηθούν και ενισχυθούν οι δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και την αποτροπή φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και διακρίσεων μέσα στη σχολική κοινότητα.

Περισσότερα διαβάστε στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα βρείτε εδώ Eνημέρωση για την 21η Μαρτιου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


1) Μπαίνω στη θέση ενός παιδιού πρόσφυγα παίζοντας το διαδικτυακό παιχνίδι «Το ταξίδι της φυγής» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες? (http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/artikel/722055eb51db56df4cf2c983c38a2401/ekpaideytiko-yliko-1.html?L=xykzzqgq?)

2) Συνήγορος του Πολίτη, http://www.synigoros.gr

3) Συνήγορος του Παιδιού, http://www.0-18.gr

4) Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, http://www.unhcr.gr

5) Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, http://diaforetikotita.gr/

6) Unicef, http://www.unicef.gr/reports/symb.php#2

7) Διεθνής Αμνηστία ? Ελληνικό τμήμα, http://amnesty.org.gr

8) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, http://www.ministryofjustice.gr

9) Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, http://www.nchr.gr

10) Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, http://www.hlhr.gr/index.php

11) Ινστιτούτο για Δικαιώματα, Ισότητα και Ετερότητα (Ιnstitute for Rights Equality & Diversity), http://www.i-red.eu/?i=institute.en.home

12) Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας,

http://www.hlhr.gr/images/site/1010/1035_large/report2013final.pdf

13) ΕΚΘΕΣΗ του Νιλς Μούιζνιεκς, Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2013
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2053623&Site=CommDH&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

14) COMPASS-Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Εργαλεία για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf

15) Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, http://kemete.sch.gr/?p=719 και Σχολείο χωρίς σύνορα : βιβλίο της καθηγήτριας, του καθηγητή

16) Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, http://users.auth.gr/gtsiakal/tsiakalos_book.pdf

17) Εκπαιδευτικό υλικό του Ιδρύματος της Βουλής:

α) Τι είναι ρατσισμός; Ποια τα είδη του; http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/racism/0_3racism.pdf

β) Εργαστήρι 1: «Οι διαφόρων ειδών Άλλοι» http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/racism/0_7racism.pdf

γ) Εργαστήρι 2: «Είμαι ρατσιστής; Ένα καθημερινό τεστ» http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/racism/1_5racism.pdf