ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Ημερίδων για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας ως εξής:

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄τάξης.

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017 για τους εκπαιδευτικούς της Στ΄τάξης.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017 για τους εκπαιδευτικούς της  Α΄τάξης.

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017 για τους εκπαιδευτικούς της Β΄τάξης.

Κατά τις ημέρες διεξαγωγής των ημερίδων οι αντίστοιχες τάξεις δε θα λειτουργήσουν.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΙΑΡΑΒΑ  ΜΑΡΙΝΑ