Παράταση εγγραφών μαθητών στο ΠΣΔ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές  μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν να συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα 06/04/2020.