Εγγραφή των μαθητών στα μαθήματα της eclass

Αγαπητοί γονείς,

Όσοι μαθητές έχουν κάνει εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή και στα μαθήματα της τάξης τους, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Θα μπουν στο σύνδεσμο https://eclass.sch.gr/

βήμα 1

Βήμα 2:Γράψτε τους κωδικούς του μαθητή που σας έστειλε το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο.

βήμα 2

Βήμα 3:Πατήστε σε όσα κουτάκια σας ενδιαφέρουν ελέγχοντας τα ονόματα των εκπαιδευτικών ή των τάξεων. Θα παρατηρήσετε ότι πλάι από κάθε μάθημα θα εμφανιστεί ένα πράσινο “τικ”. Αυτό σημαίνει πως έχετε γραφτεί στα μαθήματα.

βήμα 3

Βήμα 4:Αν υπάρχει και άλλος μαθητής που πρέπει να κάνει εγγραφή, θα πατήσετε στο προφίλ του μαθητή “έξοδος” και θα ακολουθήσετε ακριβώς την ίδια διαδικασία και για τον άλλο μαθητή. Κάθε μαθητής θα μπαίνει με τους κωδικούς του στην ηλεκτρονική τάξη.

βήμα 4

Καλή επιτυχία και καλή δύναμη!