Υποστηρικτικό υλικό – COVID-19

Υλικό για Γονείς / Οικογένειες

Κορωνοϊός (COVID-19)

Μένουμε σπίτι συνδεδεμένοι-ψυχολογική υποστήριξη για οικογένειες

Κατάλογος με διαθέσιμες υπηρεσίες και γραμμές ψυχοκοινωνικής στήριξης

Οδηγίες για παιδιά και οικογένειες- Αιγινήτειο

ΠΑΡΑΜΥΘΙ-ΓΙΑ-ΤΟΝ-ΚΟΡΩΝΟΪΟ_

Σύντομος οδηγός για άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση

Το όνομά μου είναι κορονοϊός_

Η ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του σχολείου