ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Αγαπητοί γονείς,

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2020-2021, παρακαλούνται να συμπληρώσουν έγκαιρα την αίτηση που έχει δοθεί στους μαθητές.

Η διεύθυνση του σχολείου