Τίτλοι προόδου

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι Τίτλοι Προόδου των μαθητών θα δοθούν την Παρασκευή 26/6/20 ως εξής:

Από 8.30π.μ.-9.30π.μ. θα προσέλθουν στο σχολείο οι γονείς των μαθητών που ανήκουν στο πρώτο υποτμήμα κάθε τάξης, δηλαδή οι γονείς των μαθητών που αυτή τη βδομάδα έρχονται την Τρίτη και την Πέμπτη.

Από 9.30π.μ.- 10.30π.μ. θα προσέλθουν στο σχολείο οι γονείς των μαθητών που ανήκουν στο δεύτερο υποτμήμα κάθε τάξης, δηλαδή οι γονείς των μαθητών  που αυτή τη βδομάδα έρχονται στο σχολείο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.

Οι γονείς των Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεων θα προσέλθουν στο σχολείο από την είσοδο της οδό Θερσίτου, ενώ οι γονείς των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων από την είσοδο της οδού Χρυσηίδος.

Η διευθύντρια

Σιαράβα Μαρίνα