“Με όχημα τη μουσική, ταξιδεύουμε στην Αρχαία και Νεότερη Ελλάδα”

    Ποια ήταν στην Ελλάδα η μουσική;

  • Έχει σχέση η μουσική των αρχαίων Ελλήνων με τα σύγχρονα ακούσματα;
  • Ποια ήταν τα όργανα που χρησιμοποιούσαν;
  • Γιατί δεν γνωρίζουμε αρκετά το μεγάλο αυτό κεφάλαιο της Eλληνικής μουσικής κληρονομιάς;
  • Μουσική ακουγόταν μόνο σε ιδιαίτερες περιστάσεις και χώρους ή παντού;

Δεκάδες ήταν τα ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές του σχολείου μας κατά την όμορφη παρουσίαση που έγινε σήμερα στο σχολείο μας.