Εγγραφές μαθητών Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2016-17

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Δημοτικού θα γίνονται καθημερινά από 1 έως και 17 Ιουνίου 2016

(από 8:30΄ π.μ. έως 11:30΄ π.μ.)

Για λόγους σωστής λειτουργίας του Σχολείου μας, οι γονείς που θέλουν να εγγράψουν το παιδί τους θα εισέρχονται μόνο από την πλαϊνή είσοδο (Χρυσηίδος 71), αφού πρώτα χτυπήσουν το κουδούνι.

Δικαιολογητικά για εγγραφή στην Α΄ δημοτικού σχ. έτους 2016-17

  1. Πιστοποιητικό γέννησης. Από τη νέα σχολική χρονιά το πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο. ( Ωστόσο, όποιος γονέας το έχει και θέλει, μπορεί να μας το φέρει).

  2. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας. Α.Δ.Υ.Μ.

  4. Αποδεικτικό στοιχείο που να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. ( π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο κατοικίας)

  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

  6. Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαραίτητα τα παραπάνω

( ή ληξιαρχική πράξη γέννησης). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει

να είναι επίσημα και μεταφρασμένα.