Ενημέρωση για το ολοήμερο 7/6/2016

Tην Τρίτη 7/6/2016 και ώρα 3.15΄ο Διευθυντής θα κάνει ενημέρωση στους γονείς για τη λειτουργία του Ολοήμερου για τη σχ. έτος 2016-17.

Επίσης όποιος θέλει να γραφτεί στο ολοήμερο για το νέο σχ. έτος

ας επικοινωνήσει με τον Διευθυντή.

Στο ολοήμερο εγγράφονται οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται προσκομίζοντας βεβαίωση του φορέα εργασίας, ή κάρτα ανεργίας. Επίσης αν οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή σε χρόνιες παθήσεις.